Vis meny
Endringer i søndagsgudstjenestene

Endringer i søndagsgudstjenestene

Fra søndag 27. september er barnemøtet og gudstjenesten kl. 12:00 samme arrangement.

  |   Av: Øyvind Valvik  |   25.09.2020  |   Menighet

Som de fleste kjenner til har vi nå i flere uker kjørt 2 like gudstjenester kl. 10:00 og kl. 12:00 med den forskjellen at vi har hatt opplegg for barn med egen påmelding til møtet kl. 12:00. Smittevernregler har medført at barn ikke kan mingle sammen med de som har vært på møtet kl. 12:00. Dette er spesielt uheldig for våre barnefamilier og vi har derfor valgt å forsøke en ny ordning fra og med førstkommende søndag 27. september 2020.

Det vil innebære at vi anbefaler alle barnefamilier å melde på hele familien kl. 12:00, i påmeldingsskjemaet som ligger ute på vår hjemmeside (det er ikke lenger påmelding for barn på checkin).

Bakgrunnen for endringen er at vi samlet sett med barn har vært ca. 400 hver søndag fordelt på 3 grupper. Vi ønsker nå å gjøre det om til to grupper og få barn med inn på møtet kl. 12:00 (som vi før korona har vært vant til). Gudstjenesten kl. 12:00 vil derfor blir ca. 15 minutter lenger enn den som er kl. 10:00.

Begge gudstjenesten vil ellers være relativt like, men kirkelige handlinger som dåp, barnevelsignelser, medlemsopptakelse vil bli fordelt etter hva som er mest tjenlig. Vi håper med dette at begge gudstjenester vil være relativt fulle og at vi har bedre kontroll på smittevernreglene.

Vi ønsker å takke vår medlemmer for stor forståelse for den situasjonen landet vårt er inne i og den praktiske betydningen det har for driften av menigheten. Vi vil hele tiden prøve å gjøre det beste ut av situasjonen og evaluere det fra måned til måned.

Vi håper at vi snart kan være tilbake til en mer normal situasjon, ikke minst at vi kan få en økning opp til 500 på gudstjenestene. Det hadde vært en stor hjelp og velsignelse.  

Vær med å be om at smitten opphører og at vaksine kan komme raskt på plass.

Vær varmt velkommen til møtene som ligger foran, ta del i fellesskapet og vær med å bygge gode relasjoner med Herren og hverandre.